EU-godkjenning i Lødingen

Kåringen Reinslakteri i Lødingen er EU-godkjent. – Den nye sertifiseringen gjør det mulig å eksportere produkter, sier en fornøyd Lars Roger Hansen. Og historisk slakt av villsau. Svein Rist (svein@blv.no) Det moderne og veldrevne slakteriet i Kåringen har dermed lagt en ny alen til sin vekst. EU-godkjenningen viser hygiene, rutiner og intern­kontroll av ypperste merke. – Dette kommer forhåpentlig til å bety mye for oss. Det ovale EU-merket viser at vi er et moderne slakteri som kan selge produkter også til utlandet. Det åpner for store muligheter, smiler Lars Roger Hansen fornøyd. Flere og flere oppdrag Som meddelt i Bladet Vesterålen ved flere anledninger har det vært gjennomført betydelige investeringer ved Kåringen Reinslakteri de seneste årene. Bedriften har sikret seg stadig flere godkjenninger for håndtering av slakt. I fjor ble det for første gang partert og pakket hjortekjøtt ved anlegget. Torsdag var det klart for historiens første slakt av villsau. – Vi fikk nødvendig godkjenning fra Mattilsynet og Statens Landbruksforvaltning mandag. Torsdag var den første villsauen under kniven. Slakteriet har dermed fått enda et bein å stå på, sier Hansen. – Er villsau et produkt kundene kan få kjøpe fra butikken i Kåringen? – Ja, nå utvider vi sortimentet. En del av kjøttet som ble tatt hånd om torsdag legges nå ut for salg i butikken. Markedet for villsau er godt, opplyser Lars Roger Hansen. Elg Nå er det ikke bare historiens første slakt av villsau som holder hjulene i gang utover høsten på slakteriet i Kåringen. – Stadig flere jaktlag for elg finner det formålstjenlig å benytte kompetansen vi har når det gjelder partering og pakking av kjøtt....

Bedre dyrevern med nye rutiner

LØDINGEN: Reineierne i Lødingen har som et prøveprosjekt i år, fått lov til å slakte de aller største oksene ute ved de enkelte reingjerdene. – Sett fra et dyrevernmessig synspunkt er dette utvilsomt en fornuftig løsning. Svein Rist (svein@blv.no) Det sier seniorinspektør i Mattilsynet, Hans Vestjord. I samtale med Bladet Vesterålen lover han positiv medvirkning om reineierne ved Kanstadfjord og Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt fremmer lignende søknad til neste år. Positive erfaringer – Tillatelsen til å slakte ved reingjerdene gjelder kun de aller største oksene. Dette er dyr som kan være farlig å håndtere. Hornene må uten unntak kappes av før transport. Å tillate at disse dyrene avlives ute ved de enkelte reingjerdene er fra et dyrevernsynspunkt utvilsomt mye bedre enn levende transport inn til slakteriet på Kåringen, framholder Vestjord. – Reineierne har samme oppfatning som Mattilsynet i denne saka. Betyr det at forsøksprosjektet med avlivning av okser ute ved reingjerdene vil bli videreført? – Mattilsynet vil gå gjennom erfaringene fra årets forsøk. Deretter vil vi konkludere. Personlig er jeg ikke i tvil om at løsningen som har vært gjort i år er den beste. Søker Kanstadfjord og Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt om tillatelse til å videreføre ordningen skal jeg gjøre mitt for at anmodningen får positiv påtegnelser, lover Hans Vestjord. Fornøyd med Kåringen Slakting og utblødning av de største oksene ute ved reingjerdene har skjedd i henhold til gjeldende bestemmelser. Ifølge Vestjord har den hygieniske siden vært ivaretatt på en god måte. Seniorinspektøren i Mattilsynet har i det store og hele bare positive tilbakemeldinger å komme med når det gjelder reinslakteriet på Kåringen. – Mattilsynet er veldig godt fornøyd med...