Lars Roger Hansen får skryt for gode og ryddige forhold ved Kåringen Reinslakteri i Lødingen. Et prøveprosjekt med å slakte de største oksene ute ved reingjerdene har vist seg å være en dyrevernmessig god løsning. Kvaliteten på kjøttet på de største oksene blir bedre når de slipper en farefull og stressende transport til slakteriet i Kåringen. (Arkivfoto: Svein Rist)

LØDINGEN: Reineierne i Lødingen har som et prøveprosjekt i år, fått lov til å slakte de aller største oksene ute ved de enkelte reingjerdene. – Sett fra et dyrevernmessig synspunkt er dette utvilsomt en fornuftig løsning.
Svein Rist (svein@blv.no)

Det sier seniorinspektør i Mattilsynet, Hans Vestjord. I samtale med Bladet Vesterålen lover han positiv medvirkning om reineierne ved Kanstadfjord og Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt fremmer lignende søknad til neste år.

Positive erfaringer
– Tillatelsen til å slakte ved reingjerdene gjelder kun de aller største oksene. Dette er dyr som kan være farlig å håndtere. Hornene må uten unntak kappes av før transport. Å tillate at disse dyrene avlives ute ved de enkelte reingjerdene er fra et dyrevernsynspunkt utvilsomt mye bedre enn levende transport inn til slakteriet på Kåringen, framholder Vestjord.

– Reineierne har samme oppfatning som Mattilsynet i denne saka. Betyr det at forsøksprosjektet med avlivning av okser ute ved reingjerdene vil bli videreført?

– Mattilsynet vil gå gjennom erfaringene fra årets forsøk. Deretter vil vi konkludere. Personlig er jeg ikke i tvil om at løsningen som har vært gjort i år er den beste. Søker Kanstadfjord og Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt om tillatelse til å videreføre ordningen skal jeg gjøre mitt for at anmodningen får positiv påtegnelser, lover Hans Vestjord.

Fornøyd med Kåringen
Slakting og utblødning av de største oksene ute ved reingjerdene har skjedd i henhold til gjeldende bestemmelser. Ifølge Vestjord har den hygieniske siden vært ivaretatt på en god måte. Seniorinspektøren i Mattilsynet har i det store og hele bare positive tilbakemeldinger å komme med når det gjelder reinslakteriet på Kåringen.

– Mattilsynet er veldig godt fornøyd med måten dette anlegget driftes. Det er gjort store forbedringer de siste årene. Sett fra vårt ståsted er det gode og ryddige forhold ved Kåringen Reinslakteri. Eierne er enkle å ha med å gjøre, i den forstand at de etterkommer de pålegg Mattilsynet kommer med, avslutter seniorinspektør i Mattilsynet Hans Vesjord.

Artikkelen er hentet fra Bladet Vesterålen, skrevet av Svein Rist (svein@blv.no)