Tjenester: Leieslakting

Her finner du informasjon angående leieslakting. Ta kontakt angående priser for tjenester

Slakteriet har EU-godkjenning. Vi slakter hovedsakelig rein, elg, hjort, villsau, vanlig sau og geit. Slaktekvantum vil komme med i eventuelle tilskuddsordninger.
Vi kan i tillegg avtale partering, pakking og merking av kjøttet.
Retur av biproduktene er mulig.


Reinslakt. Arkivfoto: Lars-Roger Hansen.