Siste nyheter

Her finner du siste nyheter fra Kåringen Reinslakteri

Tilbakeblikk: Øker reinslakt i Lødingen

Kåringen Reinslakteri i Lødingen skal i løpet av en to års-periode utvide betydelig. 1,5 milioner skal investeres i nytt kjøle- og fryselager. Og dermed tar de sikte på å bli et region slakteri for Nord-Norge og Sør-Troms. I disse dager har reindrift-saene slaktet omag 150 av de 1.000 dyra som har beite i området. Kjøttet selges over disk på Kåringen. – Vi vil at reinkjøtt skal bli mer tilgjengelig for folk her i distriktet. Vi satser først og fremst på det lokale markedet, sier reineier Oddgeir Andersen. September 1989   Slakteriets Facebookside forteller: «Status 2014: Stor økning i salg av varer og tjenester. Anlegget er blitt for lite igjen. Må bygge...

Slakterekord på Kåringen

LØDINGEN: 350 dyr ble torsdag og fredag slaktet ved reinslakteriet på Kåringen. – En solid rekord, smiler slakter Per Inge Andersen. Svein Rist (svein@blv.no) Aldri før har det vært slaktet så mye rein i løpet av to dager som i slutten av forrige uke. 17 – 18 mann sto klare på hver sine poster da 350 dyr fra Saltfjellet ble sendt inn i innhegningene ved reinslakteriet på Kåringen torsdag. Fredag var det ikke så mye som en rein-klauv igjen å ta seg av. Stått knallhardt på Per Inge Andersen hadde sammen med Åge Jørgensen ansvar for å avlive dyrene. Inne i produksjonslokalene ventet 15 – 16 mann på å gjøre sin del av arbeidet i forbindelse med slaktingen. – Vi har stått skikkelig hardt på de siste to dagene. Alle som har deltatt har hatt sine helt spesifikke oppgaver. Da går det gjerne unna langs produksjonslinja, oppsummerer Andersen. – Hva kommer det av at dere slakter rein som til daglig beiter på Saltfjellet? – Det finnes rett og slett ikke noen andre slakteri som er operativer. Vi tar imot dyr fra Setermoen i nord til Saltfjellet i sør, opplyser Andersen. – Hva skjer med dyrene etter at de er slaktet på Kåringen? – Det aller meste av disse dyrene sendes til Røros for produksjon. SÅ snart vi er ferdige med vår del kommer det et vogntog for å hente lasten, framholder Per Inge Andersen. Hektisk høst Ansatte ved reinslakteriet på Kåringen har hatt en særdeles travel høst. Helt siden begynnelsen av september har produksjonen gått for fullt. – Det har vært en hektisk men innbringende høst for oss. Helt...

REINSDYR like sunt som fisk

Reinsdyrkjøtt er faktisk noe av det magreste kjøttet du kan spise. Kjøttet er i tillegg sammenlignbart med fisk og sjømat når det kommer til omega-3 og essensielle fettsyrer. Hvis du hører at middagen din skal bestå av omega-3, omega-6, essensielle fettsyrer, lite fett og B12, så tror du sikkert at en tur i fiskedisken er den eneste løsningen, men det er det faktisk ikke. En fersk studie fra Universitetet i Tromsø viser at reinsdyrkjøtt er noe av det sunneste kjøttet du kan legge på tallerkenen. – Reinsdyrkjøtt er faktisk veldig sunt! Det inneholder mer enn dobbelt så høye verdier av noen næringsstoff enn annet kjøtt, samtidig som det kan sammenlignes med kylling i fettinnhold, forteller stipendiat ved Det helsevitenskapelige fakultet, Ammar Eltayeb Ali Hassan. Les mer på...

Slaktet boergeit i Lødingen

LØDINGEN: Ved Kåringen Reinslakteri i Lødingen er det for første gang i historien slaktet boergeit. Svein Rist (svein@blv.no) Det ekspansive slakteriet på toppen av Kåringsbakkene kan dermed skilte over å ha tatt enda en dyresort under kniven. Som tidligere omtalt i Bladet Vesterålen er det slaktet både elg, hjort og villsau ved anlegget. Dette kommer i tillegg til betydelige mengder rein som håndteres ved slakteriet. Tilbake til oppdragsgiver Partiet med boergeit kom fra Utbjør i Hadsel kommune. Det ettertraktede kjøttet vil ikke bli solgt over disk ved Kåringen reinslakteri. – Hele partiet er sendt tilbake til oppdragsgiver, forteller Lars Roger Hansen. Kåringen reinslakteri fikk EU-godkjenning i oktober. Slakteriet tar mer enn gjerne imot oppdrag når det gjelder slakting av de aller fleste typer dyr. Fakta om boergeit Det er boergeitbesetninger spredd over det meste av landet, fra Agder i sør til Lofoten i nord. De første dyrene kom til Norge i 1993, og ble importert fra Danmark. Kjøtt fra Boergeit er en delikatesse, og prisen ligger ofte på opp til 200 kroner per kilo for kjøttet. Kjeene er slaktemodne fra de er åtte måneder gammel. (Kilde: Wikipedia) Artikkelen er hentet fra Bladet Vesterålen, skrevet av Svein Rist...

EU-godkjenning i Lødingen

Kåringen Reinslakteri i Lødingen er EU-godkjent. – Den nye sertifiseringen gjør det mulig å eksportere produkter, sier en fornøyd Lars Roger Hansen. Og historisk slakt av villsau. Svein Rist (svein@blv.no) Det moderne og veldrevne slakteriet i Kåringen har dermed lagt en ny alen til sin vekst. EU-godkjenningen viser hygiene, rutiner og intern­kontroll av ypperste merke. – Dette kommer forhåpentlig til å bety mye for oss. Det ovale EU-merket viser at vi er et moderne slakteri som kan selge produkter også til utlandet. Det åpner for store muligheter, smiler Lars Roger Hansen fornøyd. Flere og flere oppdrag Som meddelt i Bladet Vesterålen ved flere anledninger har det vært gjennomført betydelige investeringer ved Kåringen Reinslakteri de seneste årene. Bedriften har sikret seg stadig flere godkjenninger for håndtering av slakt. I fjor ble det for første gang partert og pakket hjortekjøtt ved anlegget. Torsdag var det klart for historiens første slakt av villsau. – Vi fikk nødvendig godkjenning fra Mattilsynet og Statens Landbruksforvaltning mandag. Torsdag var den første villsauen under kniven. Slakteriet har dermed fått enda et bein å stå på, sier Hansen. – Er villsau et produkt kundene kan få kjøpe fra butikken i Kåringen? – Ja, nå utvider vi sortimentet. En del av kjøttet som ble tatt hånd om torsdag legges nå ut for salg i butikken. Markedet for villsau er godt, opplyser Lars Roger Hansen. Elg Nå er det ikke bare historiens første slakt av villsau som holder hjulene i gang utover høsten på slakteriet i Kåringen. – Stadig flere jaktlag for elg finner det formålstjenlig å benytte kompetansen vi har når det gjelder partering og pakking av kjøtt....

Bedre dyrevern med nye rutiner

LØDINGEN: Reineierne i Lødingen har som et prøveprosjekt i år, fått lov til å slakte de aller største oksene ute ved de enkelte reingjerdene. – Sett fra et dyrevernmessig synspunkt er dette utvilsomt en fornuftig løsning. Svein Rist (svein@blv.no) Det sier seniorinspektør i Mattilsynet, Hans Vestjord. I samtale med Bladet Vesterålen lover han positiv medvirkning om reineierne ved Kanstadfjord og Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt fremmer lignende søknad til neste år. Positive erfaringer – Tillatelsen til å slakte ved reingjerdene gjelder kun de aller største oksene. Dette er dyr som kan være farlig å håndtere. Hornene må uten unntak kappes av før transport. Å tillate at disse dyrene avlives ute ved de enkelte reingjerdene er fra et dyrevernsynspunkt utvilsomt mye bedre enn levende transport inn til slakteriet på Kåringen, framholder Vestjord. – Reineierne har samme oppfatning som Mattilsynet i denne saka. Betyr det at forsøksprosjektet med avlivning av okser ute ved reingjerdene vil bli videreført? – Mattilsynet vil gå gjennom erfaringene fra årets forsøk. Deretter vil vi konkludere. Personlig er jeg ikke i tvil om at løsningen som har vært gjort i år er den beste. Søker Kanstadfjord og Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt om tillatelse til å videreføre ordningen skal jeg gjøre mitt for at anmodningen får positiv påtegnelser, lover Hans Vestjord. Fornøyd med Kåringen Slakting og utblødning av de største oksene ute ved reingjerdene har skjedd i henhold til gjeldende bestemmelser. Ifølge Vestjord har den hygieniske siden vært ivaretatt på en god måte. Seniorinspektøren i Mattilsynet har i det store og hele bare positive tilbakemeldinger å komme med når det gjelder reinslakteriet på Kåringen. – Mattilsynet er veldig godt fornøyd med...